Przetargi Centrum Usług Wspólnych

Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ; Ogłoszenie o zmianie...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ; Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące treści SIWZ; Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia; Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ; Wyjaśnienia zamawiającego dotyczące...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. o godz. 10:00.
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Informacja zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych...
Czytaj więcej
Ogłoszenie o zamówieniu; Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2020 r. o godz. 10:00
Czytaj więcej