Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług medycznych z dnia 5.05.2023