Konkurs Zakład Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Hemodynamiki i Angiologii. Anestezjologia/ Intensywna Terapia