Konkurs Oddział Chorób dzieci z Pododdziałem Pulmonologii Dziecięcej