Konkurs o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie