Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio w Przemyślu