Sekcja Zakupowa

Prowadzi w imieniu podmiotów leczniczych wspólne przetargi na zasadach grupy zakupowej, na podstawie oddzielnie zawartych umów.