Świadczenie kompleksowej usługi prania szpitalnej bielizny pościelowej, szpitalnej odzieży roboczej wraz z dezynfekcją na rzecz podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. o godz. 10:00.