Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu