Dostawa energii elektrycznej na potrzeby podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego na lata 2021-2022