Blog Archives

Dostawa antybiotyków, leków przeciwwirusowych i przeciwgrzybicznych, dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

Termin składania ofert upływa dnia 27.11.2020 r. o godz. 10:00

Dostawa płynów infuzyjnych: produktów leczniczych i wyrobów medycznych, dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego 2

Świadczenie kompleksowej usługi prania szpitalnej bielizny pościelowej, szpitalnej odzieży roboczej wraz z dezynfekcją na rzecz podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

  1. Ogłoszenie o zamówieniu;
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ);

Termin składania ofert upływa dnia 10.11.2020 r. o godz. 10:00.

Dostawa leków różnych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego

Dostawa środków kontrastowych dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego (2)

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego na lata 2021-2022

Świadczenie usług w zakresie gospodarowania odpadami dla podmiotów leczniczych województwa podkarpackiego (2)