Blog Archives

Dyżury w Oddziale Reumatologicznym – COVID na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca PIO w Przemyślu