Blog Archives

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. Prof. E. Brzezickiego w Żurawic

Konkurs Urologia/Kardiologia

Przesuniecie terminu zdanie 2. ISOR

Konkurs Oddziały/Poradnie

Przesunięcie Terminu Anestezjologia

Poniżej przedstawiam informacje dotyczącą przesunięcia terminu.

Przesuniecie terminu

Konkurs Anestezjologia i Intensywna Terapia

Konkurs Chirurgia Naczyń

Konkurs Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Konkurs na świadczenie usług medycznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca PIO w Przemyślu

Rozstrzygnięcie konkursu na świadczenie usług medycznych z dnia 5.05.2023