Blog Archives

Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św Ojca Pio w Przemyślu

Pełnienie dyżurów lekarskich w Izbie Przyjęć Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc

Konkurs na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Dyżury w Oddziale Reumatologicznym – COVID na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu

Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Konkurs poprzedzający zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca PIO w Przemyślu